انواع تابلوها از لحاظ مکان نصب

انواع تابلوها از لحاظ مکان نصب

انواع تابلوها از لحاظ مکان نصب:
داخلی (Indoor) :
تابلو های داخلی همچون که از نام آن نیز پیداست جهت نصب در فضای های سرپوشیده همچون کارگاه و یا سوله و… استفاده می شود.

فضای باز (Outdoor) :
نوع ساخت این تابلو ها به گونه ای است که می توانند در فضای باز قرار گیرند.

انواع تابلوها از لحاظ نحوه نصب:
(self standing ) تابلو های ایستاده : این نوع تابلو به صورت ایستاده نصب می شود.
(wall mounted) تابلو های دیواری : تابلو های دیواری بر روی دیوار نصب می شوند و در نو نوع تو کار و رو کار می باشند.

انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ :

تابلوهای فشار ضعیف(low voltage-LV):
تابلو هایی هستند که ولتاژ آن زیر 1000 ولت است.

تابلوهای فشار متوسط (main voltage-MV):
این نوع تابلو ها دارای ولتاژ 1000 تا 36000 ولت می باشند.

مقالات مرتبط

ارسال نظر